Persondatapolitik

Et af Uniquepixels overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

Uniquepixels ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Uniquepixels håndterer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Uniquepixels (benævnes herefter Uniquepixels) er dataansvarlig.

Uniquepixelss kontaktoplysninger er:
Uniquepixels ApS
Poul Anker Bechs Vej 11
9000 Aalborg
Att.: Alex Elkjær

Uniquepixels udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Uniquepixels er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Uniquepixels leverer som webbureau en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Uniquepixels, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Uniquepixels.

2. Hvordan indsamler Uniquepixels personoplysninger?

Uniquepixels indsamler personoplysninger på følgende vis:
• Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Uniquepixelss serviceydelser.
• Fra personer der handler på dine vegne.
• På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Uniquepixels serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
• Via browser cookies og web beacons.
• I forbindelse med brug af Uniquepixelss digitale ydelser.
• Når du tilmelder dig Uniquepixels nyhedsbreve.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamler Uniquepixels?

Uniquepixels indsamler blandt andet følgende personoplysninger:
• Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt andre almene personoplysninger.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Uniquepixels personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Uniquepixels mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig.

4. Hvad er formålet med indsamlingen?

Uniquepixels indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Uniquepixels indsamler samt formålet med indsamlingen.

Uniquepixelss formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:
• Behandling af dine køb af Uniquepixelss serviceydelser.
• Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
• Forbedring og udvikling af Uniquepixelss serviceydelser.
• Tilpasning af Uniquepixelss kommunikation og markedsføring til dig.
• Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
• Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
• Administration af din relation til Uniquepixels.
• Opfyldelse af lovkrav.

5. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Uniquepixels baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Uniquepixels kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med markedsføring og/eller samarbejdsaftaler.

Ligeledes kan Uniquepixels behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Uniquepixels kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Uniquepixels forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Uniquepixelss serviceydelser.

Oplyser du Uniquepixels om særlige præferencer og hensyn, såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, bruger Uniquepixels oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold hos Uniquepixels generelt.

Behandling af dine personoplysninger er yderligere pålagt Uniquepixels ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med markedsføring, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Uniquepixels er pålagt at registrere.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:
• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Uniquepixels behandler om dig.
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Uniquepixels har registreret om dig.
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger Uniquepixels har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Uniquepixels alle oplysninger, som Uniquepixels ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Uniquepixels efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Uniquepixels enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer samt e- mailadresse.

Du kan også kontakte Uniquepixels, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Anmodningen fremsendes til:

Uniquepixels ApS
Poul Anker Bechs Vej 11
9000 Aalborg
Att.: Alex Elkjær

Uniquepixels vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Uniquepixels, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Uniquepixels kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

7. Hvis du ansøger om en stilling hos Uniquepixels

Når du søger en stilling hos Uniquepixels behandles de oplysninger, som du har givet Uniquepixels i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e- mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan Uniquepixels bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest. Resultatet af denne bliver behandlet af Uniquepixelss HR- afdeling samt den relevante afdelingsleder.

Uniquepixels bruger oplysningerne til at vurdere, om Uniquepixels ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares blandt andet i Uniquepixelss HRM-system og i Master Danmark systemet (personlighedstest).
Uniquepixels har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene relevante ledere, HR-afdelingen og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysningerne.

Hvis du bliver ansat i Uniquepixels gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Uniquepixelss persondatapolitik for medarbejdere.
Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. Uniquepixels indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i rekrutteringssystemet.

Uniquepixels kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Uniquepixels beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 9 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Uniquepixels behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Uniquepixels sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Uniquepixels HR afdeling via e-mail: info@uniquepixels.dk eller via telefon 2629 5860.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

8. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Uniquepixels beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Uniquepixels har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.
Uniquepixels kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Uniquepixels løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Uniquepixels underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Uniquepixelss sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Uniquepixelss interne systemer benytter Uniquepixels sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Uniquepixels har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

For at kunne yde det højeste niveau af service deler Uniquepixels udvalgte personoplysninger blandt andet på din opfordring med eksterne leverandører.

Uniquepixels deler og videregiver endvidere dine personoplysninger internt i virksomheden. Formålet med delingen er at kunne yde den mest optimale service til dig, uanset hvilken afdeling i Uniquepixels virksomhed du henvender dig til.

Uniquepixels kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Uniquepixels sletter dine personoplysninger, når Uniquepixels efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

9. Cookies

Uniquepixels anvender cookies til Uniquepixelss digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores
cookiepolitik finder du her: https://www.uniquepixels.dk/cookie-og-privatlivspolitik/

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Uniquepixelss behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Uniquepixels ApS
Poul Anker Bechs Vej 11
9000 Aalborg
Att.: Alex Elkjær

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Uniquepixelss hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Juni, 2018.