I forbindelse med en forbedring af vores online markedsføring og kundeoplevelse af hjemmeside, havde vi brug for en tidssvarende opdatering, der matchede vores klassiske stil, produkt og imødekommenhed. Vi indgik derfor et samarbejde med Uniquepixels, som på meget kort tid har opbygget en hjemmeside som kunne opfylde alle vores drømme og ideer – og mere til!

Alex er enormt dygtig til at se muligheder og tænke kreativt, hvilket har betydet vi kunne få et unikt produkt som afspejler vores golfanlæg.

Nicolaj Ahnfeldt Grinsted – Golf Manager